News

Beszéljünk róla!


Ön szerint: A profit elvárások mennyire írják felül a társadalmi felelősségvállalást?
Dr. Pesthy Imre
Aerzen Hungária Kft.
Ügyvezető igazgató

Magyarországon is egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy a felelős üzleti magatartás vagy társadalmi felelősségvállalás nem csak a külső és belső elvárásoknak való megfelelés, hanem ma már a cég jövője, piacainak és versenyképességének megtartása miatt is szükségszerű. A vállalati társadalmi felelősségvállalás nem más, mint annak felismerése, hogy egy profitorientált vállalat is része a társadalomnak, és mint ilyen, a fenntartható működéssel kapcsolatos gazdasági és ökológiai célok mellett a társadalmi ügyekben is felelőssége van.

Tapasztalatom szerint a hazai és külföldi magántulajdonban levő közepes vállalkozásoknál ma még elsősorban a vállalati érdekek dominálnak, és egyelőre csak kis arányban, vagy egyáltalán nem jelennek meg a külső érdekek.

Ahhoz, hogy ezen vállalatok társadalmi felelősségvállalása hosszú távon is javuljon, a téma fontosságának felismerése mellett szükség lenne többek között a szociális gazdaság megerősödésére. Azok a nonprofit vállalkozások, akik ebben a szektorban működnek, ugyan piaci jelenléttel bírnak és piaci eszközökkel dolgoznak, mégis zömében tőkeszegények, és sokszor nem megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek. Meggyőződésem, hogy megfelelő szabályzókkal és banki háttérrel segített megerősödésük esetén a profitorientált vállalatok ténylegesen partnernek fogják őket tekinteni, és együtt fognak velük működni olyan tevékenységekben – mint például a hulladékok újrahasznosítása – ahol esetleg nem gazdaságos egy nagyobb profitorientált vállalkozásnak megjelenni. Ezáltal javulna a munkaerőpiacról kirekesztődött emberek foglalkoztatása is.