News

Beszéljünk róla!


Ön szerint: A profit elvárások mennyire írják felül a társadalmi felelősségvállalást?
Dr. Stöllinger Robert
KPMG Magyarország
Vezérigazgató

A középutas megközelítés oldalán.

 Noha a kérdés konfliktust sejtet a profitmotívum és a társadalmi felelősségvállalás között, én azt mondanám, hogy a kettő erősíti egymást – hosszú távon. Rövid távon nagyon is lehetséges a profitmaximalizálás az érintettekre és a szélesebb közösségre gyakorolt hatásokra való tekintet nélkül.

 Mindamellett a jogi és a szabályozási kötelékeken túl valamennyi gazdálkodó társadalmi szerződések és hallgatólagos megállapodások hálózatában működik. Bizonyos mértékig mindegyikük épít a közbizalomra, ez teszi lehetővé számukra és hatalmazza fel őket a működésre. Ezt a bizalmat meg kell nyerni és folyamatosan fenn kell tartani. A nyereséges szolgáltatások és termékek előteremtése mellett a társaságoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy az érintettek a közösség értékteremtő tagjaiként ismerjék el őket.

A nyereség a társasági teljesítmény legkézzelfoghatóbb és legközvetlenebb mérőszámaként sem képes szemmel láthatóan teljes képet adni a társaság érintettekre gyakorolt hatásáról. A társadalmi felelősségvállalás támogatja a szélesebb alapokon nyugvó és a középutashoz közelebb álló megközelítést az irányítás és vezetés területén, növelve ezzel a hosszabb távú, fenntartható siker esélyét.